میدان نیوز | وبسایت خبری ورزشی ایران

مسابقات
کاملا درست: 10 امتیاز
پیش بینی با تفاضل گل درست: 7 امتیاز
تشخیص برنده/بازنده: 5 امتیاز
اشتباه: 2 امتیاز
تاریخ
لیگ
تیم ها
نتیجه
پیش بینی شما
آمار
پخش زنده
نفرات برتر
0901575**19
امتیاز 85
امتیاز 37
0921087**10
امتیاز 21
امتیاز 18
0912654**54
امتیاز 2