سازمان لیگ به عنوان مجری تبلیغات محیطی پرسپولیس، بدهی سنگینی به این باشگاه دارد.

به گزارش میدان، از ابتدای فصل بود که باشگاه پرسپولیس به علت عدم ادامه همکاری با کارگزار خود، تبلیغات محیطی این فصل را به سازمان لیگ سپرد. طبق توافق طرفین، سازمان لیگ متعهد شد که برای هر بازی مبلغی را به عنوان حق تبلیغات محیطی به باشگاه پرسپولیس بدهد.


با این وجود و در حالی که در آستانه هفته دوازدهم لیگ برتر هستیم، هنوز سازمان لیگ مطالبات باشگاه پرسپولیس را در بحث تبلیغات محیطی پرداخت نکرده است و از این رو بدهی سنگینی به این باشگاه دارد. این در حالی است که باشگاه پرسپولیس روی پرداخت این مبلغ به عنوان یکی از منابع درآمدزایی خود حساب ویژه باز کرده بود، اما خبری از پرداخت پول نیست.


یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس در خصوص این موضوع گفت: واقعیت این است که هنوز سازمان لیگ پولی به عنوان حق تبلیغات محیطی به ما نداده است. با اینکه با سازمان لیگ در این مورد کاملا هماهنگ هستیم، اما فعلا پولی به حساب باشگاه نیامده است. امیدواریم مسئولان سازمان لیگ هرچه سریعتر این مبلغ را به ما پرداخت کنند.