قرار است دو عضو مسوول تیم استقلال از این تیم جدا شوند.

به گزارش میدان، اعضای هیات مدیره تیم استقلال که در مورد خرید بازیکن و جدایی فرهادمجیدی سرمربی پیشین تیم و حضور مربی خارجی جدید تیم با مدیریت استقلال سردار آجورلو مشکلاتی داشتند با تغییر رویه در استقلال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

 

با اینکه روابط بین مدیران باشگاه به ظاهر حسنه است اما مشکلات و اختلاف نظرهایی وجود دارد که باعث شده دو عضو هیات مدیره تصمیم به جدایی بگیرند و نکته قابل توجه این است که این دو مدیر قصد دارند امتیاز یک تیم لیگی را خریداری کرده و به عنوان مدیر به فعالیت خود ادامه دهند.

 

گفتنی است پس از جدایی چند بازیکن اصلی تیم و همچنین فرهاد مجیدی برخی مدیران در مورد عملکرد باشگاه انتقادهایی داشتند که البته پس از آن کاملا سکوت کردند و دیگر یحثی به میان نیامد حتی از طرف اعضا اعلام شد که تنها مدیریت باشگاه در خصوص مسائل تیم صحبت کرده و اختیار تام دارد و آنها قرار نیست پاسخ گوی مشکلات باشند.

 

شنیده می‌شود این مشکلات و سکوت ادامه دار این اعضا باعث شده که برخی از مدیران جدایی از استقلال و ادامه فعالیت خود در باشگاهی دیگر را ترجیح دهند. حجت کریمی یکی از این اعضاست که قصد جدایی دارد و از بین پرویزمظلومی و محمد مومنی نیز یک عضو از استقلال جدا می‌شود.