انتخاب سرمربی وارد فاز بدی شده تا جایی که در این شرایط نا به سامان هر کسی به دنبال روی کار آوردن گزینه خود است.

به گزارش میدان، به نظر می‌رسد که اسکوچیچ از کار برکنار نشده است اما همه می‌دانند این یک تعارف بیش نیز و اسکوچیچ برکنار شده است. در این بین خیلی دوست داشتیم از جریانات اخیر فدراسیون فوتبال با خبر شویم که یکی از اعضای ههیئت رئیسه آب پاکی را روی دستمان ریخت و مدعی شد اوضاع خیلی بهم ریخته است. با این اظهارات بیشتر نگران تیم ملی شده و بیشتر پیگیر موضوع شدیم تا جایی که فهمیدیم کار از دو دستگی گذشته و چند دستگی در تیم ملی وجود دارد. این چند دستگی در هیئت رئیسه و حتی ارکان فدراسیون هم دیده می‌شود به طوری که هر فردی می‌خواهد گزینه خود را به تیم ملی قالب کند.
این عضو هیئت رئیسه که علاقه‌ای نداشت نامش فاش شود مدعی شد خیلی‌ها سعی در برکناری اسکوچیچ داشتند تا گزینه خود را روی کار بیاورند ولی چند نفری مانع آنها شدیم. حداقل فعلا خط را شکستیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به این که اوضاع اصلا خوب نیست و هیچ ثبات و اتحاد ملی در خصوص تیم ملی وجود ندارد مدعی شد هر کسی دنبال گزینه خود است و با یک رای ما کاری از پیش نمی‌رود. با این حال همه سعی خود را می‌کنم تا اتفاقات ۹۸ تکرار نشود. هر چند خیلی‌ها سعی دارند گزینه‌های خود را به تیم ملی غالب کنند ولی من نظرم را تغییر نمی‌دهم.