چند مربی اروپایی برای جانشینی حمید مطهری مدنظر هستند.

به گزارش میدان، پس از جدایی حمید مطهری از کادرفنی پرسپولیس و قبول هدایت نساجی، هنوز مشخص نشده که چه مربی جانشین مطهری در کادرفنی پرسپولیس خواهد شد. در این مدت از گزینه‌های ایرانی زیادی برای جانشین مطهری نام برده شد، اما الویت یحیی گل‌محمدی جذب یک دستیار و تئورسین خارجی است.

در همین خصوص ظاهرا نام چند مربی پرتغالی و اسپانیایی مطرح شده تا درنهایت یحیی گل‌محمدی یک نفر را به عنوان دستیار انتخاب کند تا باشگاه پرسپولیس برای جذب مربی مدنظر گل‌محمدی وارد مذاکره با او شود.

پیش از این په په لوسادا به عنوان مربی بدنساز به کادرفنی پرسپولیس اضافه شده و یک مربی دروازه‌بان‌های خارجی هم به جای داوود فنایی به پرسپولیس می‌آید. با اضافه شدن یک مربی تمرین دهنده خارجی کادرفنی پرسپولیس منهای کریم باقری و شاید سیدجلال حسینی بقیه مربیان پرسپولیس خارجی خواهند بود.